Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Hệ thống Gas Và bếp Gas Thanh Ngân

Gas Thanh Ngân

Đ/c: 216 Phú Lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 02993837983; 0977837983; 0906837983

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gas-Thanh-Ng%C3%A2n/1049508122104916

Gas Thanh Ngân 2

Đ/c: 188 Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 02993662288; 0975837983; 0898837983

Gas Thanh Lâm

Đ/c: Khu dân cư 586, Trần Hưng Đạo, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 02993600027; 0981837983; 0913109728

Facebook: https://www.facebook.com/gasthanhlam

0977 83 79 83